Publicatie-Aanmeldformulier voor medewerkers HHS
voor en NARCIS **

U kunt hier in 2 stappen uw publicatie aanmelden voor de HBO-Kennisbank.
Voor u dat gaat doen raden wij u aan eerst de volgende voorwaarden na te gaan:

 1. U bent werkzaam voor De Haagse Hogeschool als docent, lector, lid lectoraat, studentonderzoeker of overig;
 2. De publicatie is relevant voor De Haagse Hogeschool;
 3. Evt. co-auteurs, uitgever, De Haagse Hogeschool en partner-instellingen zijn akkoord met opname in de HBO-Kennisbank van de geüploade versie (preprint/postprint/uitgeversversie);
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeleverde gegevens;
 5. Auteursrecht en Open Access:
  • Door plaatsing in de HBO-Kennisbank gaat uw evt. auteursrecht niet verloren. Als u echter merkt dat uw auteursrecht geschonden wordt dient u zelf actie te ondernemen.
  • Volgens Artikel 7 van de Auteurswet en Artikel E-7 van de HBO-CAO is de hogeschool veelal de auteursrechthebbende van publicaties van medewerkers die geschreven zijn bij of voor de uitoefening van hun functie. Hier meer over auteursrechten en hier over repositories.
  • Bovendien is het zowel een Europese opdracht als, in lijn daarmee, de opdracht van de Vereniging Hogescholen (VH) om alle kennisproducten van (praktijkgericht) onderzoek vanaf 2020 publiek toegankelijk te maken. Zie de Visie Open Science van de VH. De HBO-Kennisbank voorziet via de Hogeschool-repositories in het Open Access publiceren voor het HBO. Meer weten over de HHs en Open Access: zie dit document van de HHs-bibliotheek.
  • Uit voorgaande punten is op 24 april 2018 het “Publicatiebeleid” van De Haagse Hogeschool voortgekomen, vastgesteld door het CvB. Zie het document ”Notitie Eigenaarschap Onderzoekspublicaties”.
  • De bibliotheek heeft alleen een faciliterende rol: het plaatst de publicaties in de repository voor de HBO-Kennisbank met de aangeleverde bibliografische gegevens en kan in noodzakelijke gevallen de publicaties hieruit (in overleg) verwijderen.
  • Mocht u onzeker zijn over wat er met uw publicatie mag, en met welke versie, dan kunt u contact opnemen met de bibliotheek: hbo-kennisbank@hhs.nl. Zie ook punt 3.
  • Evt. verplichte/gewenste specifieke auteursrechtelijke vermeldingen kunt u kwijt bij het veld “copyright / opmerkingen”. Bijv. of en hoe er vanuit de HBO Kennisbank verwezen moet worden naar de uitgeversversie van het artikel of naar de website van een proceedings-uitgever.

Formulier en toegevoegde publicatie zullen automatisch verstuurd worden naar de mailbox van de HHS-bibliotheek. De bibliotheek zal de publicatie zo spoedig mogelijk invoeren in de repository, waarna die zichtbaar zal zijn op www.hbo-kennisbank.nl.

** = Publicaties van onderzoekers en docenten zullen eveneens zichtbaar zijn op www.narcis.nl en daardoor tevens vindbaar via Google Scholar.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

(* = verplicht veld)

Stap 1: de publicatie toevoegen


Let op! Eerst Stap 1 doen, daarna Stap 2. Anders zou je de in Stap 2 ingevoerde informatie kwijt kunnen raken!

Voorbereiding:

Het principe is: per formulier 1 publicatie en per publicatie bij voorkeur 1 document (liefst PDF).
Per formulier kan max. 10 MB (= 10.000 KB) worden verstuurd.

Wilt u verschillende publicaties aanmelden? Heel simpel: die optie wordt helemaal aan het eind in de reply aangeboden. U keert dan weer terug in het compleet ingevulde formulier, minus de eerder toegevoegde bestanden. Let wel op dat u de titel en andere gegevens aanpast aan de nieuwe publicatie.

Zijn uw bestanden te groot? Dan kun je ze simpel verkleinen door ze in PDF om te zetten. Hoe?


Aanwijzing:

Voeg uw publicatie toe via "Bladeren" en daarna "Toevoegen".

Wil u toch meerdere documenten toevoegen: herhaal "Bladeren" en "Toevoegen" voor elk document. De documenten worden dan hieronder weergegeven.


Stap 2: de gegevens over de publicatie toevoegenIndien een bepaald verplicht* veld NIET voor u van toepassing is, dan kunt u bij selectiemenu's vaak kiezen voor "geen", "n.v.t." of "overig".De volgende gegevens hoeven slechts te worden ingevuld indien van toepassing (afhankelijk van het publicatietype), en zolang die gegevens niet reeds blijken uit de bijgevoegde publicatie zelf.
Als alle verplichte velden zijn ingevuld, dan kunt u uw formulier versturen. U ziet daarna een automatische reply op het scherm.
Er gaat ook een kopie van uw aanvraag naar het door u opgegeven E-mail adres, voor uw eigen administratie.